Menu

Welkom op de site van Belangenvereniging Den Kouwen Noort

Belangenvereniging Den Kouwen Noort, opgericht in 2010, heeft ten doel het behartigen van belangen van leden van de vereniging inzake het behouden en verbeteren van natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, de bodem en het water en de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening, alles in de ruimste zin van het woord ten behoeve van het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in het werkgebied. Hierbij zorgt de vereniging voor:

Er wordt momenteel nog hard gewerkt aan onze nieuwe website. Mogelijk kunt u niet alle informatie vinden. U kunt hier onze oude site nog bezoeken.