Menu

Kickersbloem 3

In dit dossier vindt u meer informatie over de ontwikkelingen rond Kickersbloem 3

  1. Structuurschets (2003)
  2. Financiële onderbouwing (2012)
  3. Concept Beeldkwalititeitsplan (2013)
  4. Plangroep bijeenkomsten (2013/2014)
  5. Beeldkwaliteitsplan (2014)
  6. Exploitatieplan (2014)
  7. Stedenbouwkundigplan (2014)
  8. Ontwerp bestemmingsplan (2014)
Er wordt nog hard aan gewerkt om het hele dossier hier in beknopte vorm op te zetten, hierdoor zijn sommige onderdelen nog niet ingevuld.

Visiedocument

De belangenvereniging heeft een visiedocument opgesteld met betrekking tot de ontwikkeling van bedrijventerrein Kickersbloem 3. Het volledige document treft u hieronder aan:

Visiedocument 2 Kickersbloem 3