Menu

Standpunten Kickersbloem 3

Is de belangenvereniging tegen de komst van bedrijventerrein Kickersbloem 3?
Nee, in principe is de belangenvereniging niet tegen uitbreiding van bedrijventerrein Kickersbloem mits aan strenge voorwaarden wordt voldaan. Hierbij gaat het zowel om voorwaarden op het gebied van milieu en landschap als voorwaarden op het gebied van financiën. Daarnaast zijn er betere plaatsen te bedenken voor een bedrijventerrein zoals langs de N57

Is belangenvereniging tegen bestaande bedrijven?
Nee, de belangenvereniging is geen tegenstander van reeds gevestigde bedrijven mits deze zich, net als iedere inwoner, houden aan de regels die gesteld zijn.

Waarom wordt er verzoek tot handhaving gedaan bij de gemeente?
De belangenvereniging heeft geconstateerd dat er activiteiten plaats vinden waarvoor geen vergunning is verleend die bovendien een verhoogd risico met zich mee brengen tot grote schade aan het gebied. Omdat de gemeente niet handhaaft is verzoek vanuit verschillende partijen, waaronder de belangenvereniging, gedaan. Niet handhaven van regels geeft grote zorg bij uitbreiding van het bedrijventerrein

Is de belangenvereniging tegen de oostelijke randweg?
Ja, de oostelijke randweg doorkruist een stuk polder zonder dat hiertoe enige noodzaak is. Inmiddels heeft de gemeente de Oostelijke randweg niet meer opgenomen in de plannen.

Er ligt toch een financiële onderbouwing voor Kickersbloem 3?
Ja, echter deze is niet onafhankelijk opgesteld en gaat bovendien uit van een groot aan niet realistische aannames. Bovendien zijn veel kosten niet meegenomen.

Wat gaat het de inwoners van Hellevoetsluis kosten?
De gemeente beschikt niet meer over financiële reserves waardoor tegenvallers niet opgevangen kunnen worden. In de huidige situatie rekent de gemeente op een opbrengst van 185 euro per vierkante meter. De marktprijzen liggen rond de 125 euro per vierkante meter. Indien de gemeente alle grond weet te verkopen tegen de marktprijs dan bedraagt het verlies op 17 hectare ongeveer 10 miljoen euro. Dit betekent ruim 200 euro per inwoner. Hierbij zijn de kosten voor het ontwikkelen, planschade, etc. nog niet meegenomen. Wanneer het de gemeente lukt alle grond te verkopen, dan zal dit de inwoner gemiddeld 500 euro kosten.

Waarom gaat de gemeente door met de ontwikkeling?
Zolang de gemeente de grond niet verkoopt blijven deze als dekking in de begroting staan. Dit betekent dat de gemeente de verwachte opbrengst kan aanwenden voor investeringen.