Menu

Lichtmasten Kickersbloem 3

Het eerste kavel op Kickersbloem 3 is verkocht aan de firma Van Den Ban. Geheel in tegenspraak met alle belofte vanuit de politiek dat er geen enkele container op Kickersbloem 3 zou komen, heeft de firma Van Den Ban (met instemming van de gemeente) een containerpark van ruim 500 oude afgedankte zeecontainers opgetrokken op het aangekochte kavel.

Na het plaatsen van het schroot, heeft de firma Van Den Ban, geheel in strijd met het aldaar geldende bestemmingsplan en volkomen onnodig (getuige de verlichting op het containerpark aan de ravenseweg) verlichting aangebracht met een zeer grote uitstraling op de omgeving. De verlichting is dermate fel dat slagschaduw tot in de woningen op ruim 800 meter zichtbaar is. De gehele omliggende polder wordt dus tot in de ruime omtrek uitgelicht. Uiteraard is geen vergunning aangevraagd voor deze verlichting. Hierop heeft de belangenvereniging een handhavingsverzoek ingediend.

Op 20 mei 2018 is de gemeente aangeschreven om handhavend op te treden tegen het bedrijf en het bedrijf te sommeren de verlichting onmiddellijk te verwijderen dan wel te zorgen dat er geen enkele uitstraling is naar de omliggende polder (de lampen een halve meter lager plaatsen zou waarschijnlijk voldoende zijn). De gemeente heeft niets gedaan: niet gehandhaafd maar ook geen besluit genomen.

Hierop is de gemeente in gebreke gesteld en is vervolgens een dwangsom opgelegd; echter ook nu geen enkele reactie. Na het verlopen van de wettelijke termijn zou de gemeente de hoogte van de dwangsom moeten vaststellen; ook dit is niet gebeurd. Na (wederom) aanschrijven heeft de gemeente de dwangsom (€1260,=) betaald, maar ook verder niet gereageerd. Pas na het indienen van een klacht heeft men 19-november alsnog een besluit genomen: niet handhaven. Iedere argumentatie ontbreekt; er is niet ingegaan op het geldende bestemmingsplan maar slechts aangegeven dat de uitstraling vanzelf verdwijnt als er gebouwen omheen staan; let wel: deze komen er voorlopig niet want er is nog niets verkocht en de verkoop loopt ook niet.