Menu

Open brief aan de raadsleden van Westvoorne en Brielle.

Afzender:
Belangenvereniging DEN KOUWEN NOORT, een inwoners vereniging van het gebied tussen het kanaal door Voorne en de Molendijk van Oudenhoorn tot aan het Haringvliet.

Als belanghebbende is de belangenvereniging al zo’n 10 jaar een zeer gewaardeerde gesprekspartner van de gemeente Hellevoetsluis in vele gevoelige dossiers en wij zien veel overeenkomsten in de houding van Hellevoetsluis zowel naar ons als naar jullie toe tijdens de fusie besprekingen.
Wat ons opvalt is allereerst het gebrek aan openheid m.b.t. de financiële positie van Hellevoetsluis en met name in het dossier Kickersbloem 3. Zelfs nu de provincie recentelijk een zeer kritisch rapport hierover heeft gepubliceerd. Er is een rookgordijn opgetrokken van ontkenningen, leugens, bagatellisering, groepsdruk en afleiding. Er wordt een beroep op achterkamertjes politiek gedaan en er wordt getwijfeld aan uw geestelijke vermogens. Ook de oneigenlijke beslotenheid wordt gebruikt om geen uitleg te hoeven geven omtrent het debacle van Kickersbloem 3. Tenslotte kunt u met vragen bij de provincie terecht, want die willen toch de fusie !!
U bent spreekwoordelijk van het kastje naar de muur gestuurd.
De waarheid is namelijk dat Hellevoetsluis failliet is en de hoop is gevestigd op de geldpotten van Westvoorne en Brielle. De enige zorg die Hellevoetsluis heeft is om dit faillissement verborgen te houden tot 31 december 2022.
De burgers van uw nog zelfstandige gemeenten hebben recht op de waarheid.
U, als rechtstreeks gekozen vertegenwoordiger, heeft de verplichting op zich genomen om die belangen tot 31 december 2022 zo goed mogelijk te dienen. U zult er dus nog alles aan moeten doen om de financiële pijn die het debacle Kickersbloem 3 veroorzaakt zoveel mogelijk bij de veroorzaker te laten. Te weten de coalitie van VVD/IBH in Hellevoetsluis.
Maak van de chaos die Hellevoetsluis gecreëerd heeft een politiek debat in de aanloop naar de verkiezingen.

Toon uw visie voor de toekomst met betrekking tot de sterk verminderde financiën vanuit het rijk. Het sociaal domein, de sportclubs , de zwembaden, groenvoorziening en de ouderenzorg zullen allemaal te maken krijgen met het sterk verminderde budget gedurende vele jaren.

Spreek u uit over verhogen van de OZB, de verkoop van het woningbedrijf en het uithollen van de sociale en administratieve taken.

Maak een 5-en 10 jaren plan over de gemeentelijke begroting, immers u zult heel veel minder geld te besteden hebben.

Kortom het “Walhalla” in de politieke arena; na jaren van in de marge opereren gaat het in de plaatselijke politiek weer ergens over. Grote oorzaken hebben grote gevolgen en vragen duidelijke standpunten.
De kiezer heeft het laatste woord.

Met vriendelijke groet het bestuur van DKN


P S als u behoefte aan verdere uitleg/ondersteuning tijdens de fusie besprekingen dan is ons financieel team tot uw beschikking.